2020-03-27

UWAGA!

Szanowni Państwo, 

w związku z wprowadzonym na terenie kraju stanem epidemii związanym z szerzeniem się wirusa  SARS-CoV-2, ZM GOAP informuje, że od 1 kwietnia br. mogą wystąpić zmiany w odbiorze odpadów komunalnych. Wszystkie szczegóły i zmiany będziemy przekazywać Państwu poprzez stronę internetową www.goap.org.pl, aplikację WYWOZIK i fanpage GOAP na Facebooku. Z uwagi na dynamiczną sytuację prosimy na bieżąco śledzić zamieszczane komunikaty. 

Więcej…
2020-03-26

Komunikat ws. dostępu do miejsc gromadzenia odpadów

Związek Międzygminny GOAP w imieniu firm odbierających odpady komunalne zwraca się z prośbą, by zamykane na klucz miejsca gromadzenia odpadów pozostawić tymczasowo otwarte i zabezpieczyć przed zamknięciem przez mieszkańców i użytkowników. Apel kierowany jest do wszystkich, w szczególności jednak do zarządców nieruchomości wielorodzinnych, spółdzielni oraz przedsiębiorstw, gdzie odpady odbierane są bezpośrednio z miejsca gromadzenia odpadów.

Więcej…
2020-03-20

Komunikat ws. odbioru odpadów komunalnych 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego oraz związaną z tym koniecznością reorganizacji pracy firm odbierających odpady komunalne (rotacyjne wysyłanie brygad, odbiór odpadów przed godziną 6 rano) prosimy o wystawianie pojemników z odpadami wcześniej niż zwykle. Rekomendujemy, aby pojemniki i worki wystawiane były wieczorem przed dniem wskazanym w harmonogramie (wystawianie odpadów dużo wcześniej jest działaniem nieprawidłowym). Dodatkowo informujemy, że mogą nastąpić opóźnienia w realizacji odbiorów oraz podstawiania pojemników do ich gromadzenia.

Więcej…