Aktualności

Informujemy, że  od 01.10.2019 r. do odwołania delegatura ZM GOAP w Obornikach będze czynna tylko w poniedziałki i czwartki.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!

ZMIANY USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH – NOWE ZASADY ODBIERANIA ODPADÓW OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANYCH.

Podczas Gali Kongresu Envicon Environment w Poznaniu ogłoszono wyniki Konkursu Puchar Recyklingu.

Przypominamy, że od dnia 1 października 2019 Firma ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego nie świadczy usługi bezpłatnego odbioru wielkogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych.

Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" informuje, że zmianie ulega lokalizacja Delegatury w Murowanej Goślinie. Od dnia 23 września 2019 r. Delegatura mieścić się będzie w budynku Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie przy ul. Poznańskiej 16.