Aktualności

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniach 24 - 28 lutego 2020 roku delegatura ZM GOAP w Buku czynna będzie tylko dnia 24 lutego, tj. poniedziałek.

Za utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, iż delegatura w Kostrzynie od dnia 2 lutego 2020 r. będzie do odwołania czynna tylko we wtorki w czwartki.

Z przyczyn nagłych delegatura ZM GOAP w Buku będzie w dniu 19.02.2020 r. (środa) nieczynna. 

Delegatura ZM GOAP w Czerwonaku będzie w dniu 21.02.2020 r. (piątek)  czynna do godziny 14:00.

Związek Międzygminny GOAP rozstrzygnął przetarg na utworzenie i prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz utworzenie i prowadzenie Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów (MSZOK) na terenie Gminy Oborniki.

ZM GOAP przypomina, że zgodnie z Regulaminem Puntów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady na PSZOK mogą być dostarczane tylko pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego "dopuszczalna masa całkowita oznacza maksymalną dopuszczalną roboczą masę pojazdu z pełnym ładunkiem".

Szanowni Państwo, 

Związek Międzygminny GOAP rozstrzygnął przetargi na utworzenie i prowadzenie stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz utworzenie i prowadzenie Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) na terenie 
Miasta Poznania oraz gminy Swarzędz