Aktualności

Szanowni Państwo, 

w związku z wprowadzonym na terenie kraju stanem epidemii związanym z szerzeniem się wirusa  SARS-CoV-2, ZM GOAP informuje, że od 1 kwietnia br. mogą wystąpić zmiany w odbiorze odpadów komunalnych. Wszystkie szczegóły i zmiany będziemy przekazywać Państwu poprzez stronę internetową www.goap.org.pl, aplikację WYWOZIK i fanpage GOAP na Facebooku. Z uwagi na dynamiczną sytuację prosimy na bieżąco śledzić zamieszczane komunikaty. 

Związek Międzygminny GOAP w imieniu firm odbierających odpady komunalne zwraca się z prośbą, by zamykane na klucz miejsca gromadzenia odpadów pozostawić tymczasowo otwarte i zabezpieczyć przed zamknięciem przez mieszkańców i użytkowników. Apel kierowany jest do wszystkich, w szczególności jednak do zarządców nieruchomości wielorodzinnych, spółdzielni oraz przedsiębiorstw, gdzie odpady odbierane są bezpośrednio z miejsca gromadzenia odpadów.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego oraz związaną z tym koniecznością reorganizacji pracy firm odbierających odpady komunalne (rotacyjne wysyłanie brygad, odbiór odpadów przed godziną 6 rano) prosimy o wystawianie pojemników z odpadami wcześniej niż zwykle. Rekomendujemy, aby pojemniki i worki wystawiane były wieczorem przed dniem wskazanym w harmonogramie (wystawianie odpadów dużo wcześniej jest działaniem nieprawidłowym). Dodatkowo informujemy, że mogą nastąpić opóźnienia w realizacji odbiorów oraz podstawiania pojemników do ich gromadzenia.

Zarząd Związku na bieżąco analizuje sytuację przedsiębiorców z terenu aglomeracji poznańskiej.

W ostatnich dniach do Biura Związku wpłynęło wiele pytań o możliwość zawieszenia opłat za odbiór odpadów, na skutek wprowadzonych przepisami ograniczeń. Wychodząc naprzeciw potrzebom tych przedsiębiorców, którzy najbardziej odczuwają skutki ograniczenia prowadzonej działalności, wyjaśniamy, iż na podstawie obowiązujących przepisów opłata pobierana jest na podstawie złożonej deklaracji.

Główny Inspektor Sanitarny informuje, że odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych przez osoby objęte kwarantanną oraz w innych miejscach wyznaczonych do odbywania przez osoby kwarantanny, należy traktować jako odpady komunalne.

[Źródło: Ministerstwo Klimatu - https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-ws-odpadow-z-kwarantanny?fbclid=IwAR1gFDXgpq40RA5PQ6f7KGKH8SBcRrr2w0Wf-AaQLt2x1soqxWD7VSvPl_w