Aktualności

Szanowni Państwo,

w minionych dniach podpisaliśmy umowy na usługę odbioru i transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów oraz odbioru transportu i zagospodarowania pozostałych odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkanych oraz nieruchomości niezamieszkanych objętych działalnością ZM GOAP dla 7 sektorów:

Szanowni Państwo,  

Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" uprzejmie informuje, iż:

  • delegatura w Poznaniu przy ul. 3 Maja 46 od 25.05.2020 r. wznowiła funkcjonowanie od poniedziałku do piątku
  • delegatura w Buku zostanie wznawia funkcjonowanie od dnia 27.05.2020 i będzie czynna od poniedziałku do środy
  • delegatura w Obornikach wznawia funkcjonowanie od dnia  28.05.2020 r. i będzie czynna w poniedziałki, czwartki i piątki
  • delegatura w Czerwonaku zostanie otwarta dnia 29.05.2020 r. i do odwołania będzie czynna tylko w piątki

W dniu 21 maja 2020 roku rozstrzygnięto konkurs zorganizowany przez GOAP „W moim domu segreguję, czyli jak trafiam do właściwego kosza”. Celem konkursu było pokazanie, że segregacja w domu nie musi być trudna. W konkursie udział wzięło 10 uczestników, którzy przesłali zdjęcia pokazujące jak radzą sobie z selektywną zbiórką w warunkach domowych. Wśród zgłoszeń znalazły się zdjęcia szuflad kuchennych na każdą frakcję, przydomowy kompostownik, samodzielnie przygotowana tablica edukacji ekologicznej, „stacje odpadowe” z oznaczeniem poszczególnych frakcji odpadów oraz zdjęcie… owiec, których przysmakiem są bioodpady.

Szanowni Państwo,

zważywszy na nadzwyczajną sytuację związaną z pandemią wirusa SARS-CoV-2, Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” informuje o wprowadzeniu profilaktycznych środków ostrożności podczas obsługi klientów w PSZOK i MPSZOK na terenie aglomeracji poznańskiej.

Nowe przepisy dają właścicielowi nieruchomości niezamieszkanej możliwość wyboru, czy jego nieruchomość znajdzie się w zorganizowanym przez ZM GOAP systemie gospodarki odpadami. Podjęcie decyzji w tym zakresie będzie determinowało dalsze kroki: