Główny Inspektor Sanitarny informuje, że odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych przez osoby objęte kwarantanną oraz w innych miejscach wyznaczonych do odbywania przez osoby kwarantanny, należy traktować jako odpady komunalne.

[Źródło: Ministerstwo Klimatu - https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-ws-odpadow-z-kwarantanny?fbclid=IwAR1gFDXgpq40RA5PQ6f7KGKH8SBcRrr2w0Wf-AaQLt2x1soqxWD7VSvPl_w

image