Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego oraz związaną z tym koniecznością reorganizacji pracy firm odbierających odpady komunalne (rotacyjne wysyłanie brygad, odbiór odpadów przed godziną 6 rano) prosimy o wystawianie pojemników z odpadami wcześniej niż zwykle. Rekomendujemy, aby pojemniki i worki wystawiane były wieczorem przed dniem wskazanym w harmonogramie (wystawianie odpadów dużo wcześniej jest działaniem nieprawidłowym). Dodatkowo informujemy, że mogą nastąpić opóźnienia w realizacji odbiorów oraz podstawiania pojemników do ich gromadzenia.

ZM GOAP zapewnia, że dokłada wszelkich starań wraz z Wykonawcami, aby odbiory odpadów odbywały się bez znaczących utrudnień i niedogodności, jednakże zaistniała sytuacja może powodować ich występowanie. Na chwilę obecną proces odbioru odpadów nie jest zagrożony i będzie realizowany w  sposób ciągły.

Jednocześnie w trosce o bezpieczeństwo pracowników odbierających odpady komunalne prosimy by odpady zmieszane umieszczać w pojemnikach w zawiązanych workach w celu ograniczenia ich kontaktu z odpadami. Ponadto zwracamy się do tych z Państwa, którzy nie są zobowiązani do wystawiania pojemników z prośbą, aby w okresie występowania stanu epidemicznego w miarę możliwości udostępniać pojemniki do gromadzenia odpadów celem zminimalizowania kontaktu brygad odbierających odpady komunalne z Państwa klamkami, domofonami, furtkami itp.  

ZM GOAP uprzejmie dziękuje za zrozumienie i przychylenie się do ww. prośby.