Szanowni Państwo,

zważywszy na nadzwyczajną sytuację związaną z pandemią wirusa SARS-CoV-2, Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” informuje o wprowadzeniu profilaktycznych środków ostrożności podczas obsługi klientów w PSZOK i MPSZOK na terenie aglomeracji poznańskiej.

W nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a tym samym wprowadzonych zasad bezpieczeństwa w kraju informujemy, że wszyscy pracownicy obsługi PSZOK oraz MPSZOK zostali poinstruowani w zakresie zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. 

Na chwilę obecną dni otwarcia oraz godziny funkcjonowania PSZOK pozostają bez zmian, odbiór odpadów przez MPSZOK oraz przeterminowanych leków z aptek przebiega zgodnie z zaplanowanymi harmonogramami. Jednocześnie podczas korzystania z usług świadczonych przez PSZOK i MPSZOK, Związek Międzygminny zwraca się z prośbą o zachowanie odstępu min. 2 m od innych osób, zakrywania przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki ust i nosa, a także stosowania się do wydawanych przez pracowników obsługi PSZOK i MPSZOK instrukcji. Nierespektowanie ww. zasad stanowić będzie podstawę odmowy przyjęcia odpadów do PSZOK i MPSZOK. 

Biorąc pod uwagę zdrowie i bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i klientów zastosowano ograniczenia w ilości osób jednocześnie przebywających na terenie PSZOK, które prezentuje poniższa tabela. Prosimy o przestrzeganie wskazanych przez ZM GOAP zaleceń.

Lp.

Adres PSZOK

Godziny otwarcia

Główne zalecenia dot. ograniczenia ilości klientów jednocześnie przebywających na terenie PSZOK

1.

Rabowice, ul. Świerkowa 17

od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8:00 do 17:00, 

w soboty od 8:00 do 14:00  

 • ograniczenie ilości pojazdów dostarczających odpady do PSZOK w jednym momencie, do jednego samochodu na placu.

2.

Oborniki, ul. Lipowa 19

w poniedziałki, środy, piątki 
w godzinach od 7:00 do 17:00, 

w soboty od 7:00 do 14:00

 • ograniczenie ilości pojazdów dostarczających odpady do PSZOK w jednym momencie, do nie więcej niż dwóch samochodów na placu,
 • klienci dostarczający odpady na PSZOK są obsługiwani przez pracowników tylko na zewnątrz (nie jak dotychczas w budynku portierni),
 • ograniczenie możliwości przebywania klientów PSZOK w pomieszczeniach biurowych.

3.

Bolechowo, ul. Poligonowa 1a

w poniedziałki, środy i piątki 
w godzinach od 8:00 do 17:00, 

w soboty od 8:00 do 14:00

 • ograniczenie jednoczesnej obsługi klienta do jednej osoby przebywającej na terenie PSZOK,
 • ograniczenie możliwości przebywania klientów PSZOK w pomieszczeniach biurowych.

4.

Buk, ul. Przemysłowa 10

we wtorki i czwartki
w godzinach od 7:00 do 17:00, 

w soboty od 8:00 do 14:00

 • ograniczenie ilości pojazdów dostarczających odpady do PSZOK w jednym momencie, do jednego samochodu na placu.

5.

Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284

od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 8:00 do 17:00, 

w soboty od 7:00 do 14:30

 • ograniczenie ilości pojazdów dostarczających odpady do PSZOK w jednym momencie, do nie więcej niż trzech samochodów na placu,
 • ograniczenie możliwość przebywania klientów PSZOK w pomieszczeniach biurowych,
 • obsługa klienta zewnętrznego na terenie PSZOK realizowana jest za pomocą interkomów (urządzenie komunikacyjne),
 • wypełnione przez klientów oświadczenia składane są jedynie przez skrzynki podawcze.

6.

Poznań, ul. Wrzesińska 12

od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 8:00 do 17:00, 

w soboty od 7:00 do 14:30

 • ograniczenie ilości pojazdów dostarczających odpady do PSZOK w jednym momencie do nie więcej niż pięciu samochodów na placu,
 • ograniczenie możliwość przebywania klientów PSZOK w pomieszczeniach biurowych,
 • obsługa klienta zewnętrznego na PSZOK realizowana jest za pomocą interkomów (urządzenie komunikacyjne),
 • wypełnione przez klientów oświadczenia składane są jedynie przez skrzynki podawcze.

7.

Suchy Las, ul. Meteorytowa 1

od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 7:00 do 20:00, 

w soboty od 7:00 do 14:30

 • ograniczenie ilości pojazdów dostarczających odpady do PSZOK w jednym momencie, do nie więcej niż czterechsamochodów na placu,
 • ograniczenie możliwość przebywania klientów PSZOK w pomieszczeniach biurowych,
 • obsługa klienta zewnętrznego na terenie PSZOK realizowana jest za pomocą interkomów (urządzenie komunikacyjne),
 • wypełnione przez klientów oświadczenia składane są jedynie przez skrzynki podawcze.

8. 

Borówko (na terenie składowiska odpadów)

we wtorki i środy
w godzinach od 7:00 do 17:00, 

w soboty od 7:00 do 14:00

 • ograniczenie możliwości przebywania klientów PSZOK w pomieszczeniach biurowych.