W dniach od 10 do 14 czerwca 2019 roku VW Poznań zorganizował akcję edukacyjną mającą na celu zwrócenie uwagi na potrzebę ograniczenia ilości odpadów plastikowych 🥤🧴oraz prawidłowego postępowania z odpadami. Partnerami akcji byli ZM GOAP oraz SUEZ Zachód Sp. z o.o.

IMG 6872

Na terenie fabryki VW Poznań zorganizowano stanowiska edukacyjne, gdzie pracownicy firmy mogli dowiedzieć się w jaki sposób prawidłowo segregować odpady, a także wyznaczono 

specjalne miejsca do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych. Na zakończenie akcji odpady plastikowe zbelowano i ustawiono przy wejściu do zakładu, natomiast nakrętki z butelek plastikowych zostaną przekazane na cele charytatywne.

Czy wiesz, że sprasowana bela z odpadami sztucznymi waży ok. 400 kg, a na jej powstanie potrzeba około 11 500 sztuk butelek PET.

👉Plastik towarzyszy nam na co dzień. Coraz częściej w środkach masowego przekazu spotykamy się z informacjami, że ogromne ilości plastiku pływają w zbiornikach wodnych, a powierzchnia zanieczyszczenia obszarów lądowych nieustannie wzrasta. Nie jest nowością, że plastik stanowi zagrożenie dla życia organizmów żywych. Należy podjąć szereg działań wspomagających i uświadamiających społeczeństwo aby temu przeciwdziałać, a akcja „Nie damy się plastikowi” jest początkiem dobrej drogi w tym kierunku"