Aktualności

Związek Międzygminny GOAP informuje, że nie jest czynnym podatnikiem VAT. W związku z tym żadne z kont bankowych ZM GOAP nie figuruje na „białej liście”.
Informujemy również, iż pobierana przez Związek opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest na podstawie złożonych deklaracji i nie należy jej opłacać w systemie podzielonej płatności (split payment), który dotyczy tylko płatności za FV.

Skrócony czas pracy Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w dniach 24 i 31 grudnia br.

  • PSZOK Poznań, ul. Wrzesińska 12 - godz. 8:00-14:00
  • PSZOK Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284 - godz. 8:00-14:00
  • PSZOK Suchy Las, ul. Meteorytowa 1- godz. 7:00-14:00
  • PSZOK Borówko - godz. 7.00-12.00
  • PSZOK Rabowice, ul. Świerkowa 17 - 24 grudnia godz. 8:00-13:00; 31 grudnia godz.8:00-15:00
  • PSZOK Buk, ul. Przemysłowa 10 - godz. 7:00 do 13:00
  • PSZOK Bolechowo, ul. Poligonowa 1 - NIECZYNNY
  • PSZOK Oborniki, ul. Lipowa 19 - NIECZYNNY

W dniu 20 grudnia 2019 r. w godz. 9:00-10:45 w Sali Sesyjnej nr 2 Urzędu Miasta Poznania odbyła się debata konsultacyjna z przedstawicielami Rad Gmin, Spółdzielni, Wspólnot, Zarządców nieruchomości, której przedmiotem były projekty aktów prawa miejscowego, tj.:

  • Regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
  • Uchwała ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w okresie od 23-12-2019 r. do 07.01.2020r. Biura Obsługi Klienta ZM GOAP czynne będą według następujących zasad:

23.12.2019 r. - czynne będą delegatury w Poznaniu (ul. Św. Michała 43 oraz ul. 3 Maja 46), Buku, Obornikach, Murowanej Goślinie, Pobiedziskach, Swarzędzu, Kostrzynie;

24.12.2019 r. (Wigilia) – dyżur do godziny 13:00 pełnić będzie Biuro Obsługi Klienta na ul. Św. Michała 43 w Poznaniu;

27.12.2019 r. – czynne będą oddziały BOK na ul. Św. Michała 43 w Poznaniu, na ul. 3 Maja 46 
w Poznaniu oraz delegatura w Kleszczewie;

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż:

- delegatura w Kostrzynie w dniu 23 grudnia 2019 r. (poniedziałek) czynna będzie wyjatkowo w godzinach 7:15-15:15

- delegatura w Kleszczewie będzie 18.12.2019 r. (środa) nieczynna.

- delegatura w Pobiedziskach będzie do końca grudnia czynna tylko w poniedziałki i środy.

- delegatura w Murowanej Goślinie w dniu 19.12.2019 r. będzie czynna do godziny 12:00.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!