Aktualności

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, tj. ujemnymi temperaturami, mogą wystąpić przejściowe problemy z odbiorem bioodpadów wynikające z przymarzania odpadów ulegających biodegradacji do pojemników. Pojemniki mogą nie być opróżniane w całości, bowiem wydobycie przymarzniętych odpadów z pojemników mogłoby prowadzić do ich uszkodzenia.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że do 31 stycznia 2021 r. Delegatury ZM GOAP będą otwarte dla Klientów w następujących dniach oraz w godzinach:

Szanowni Państwo,
ZM GOAP przypomina, że od 1 stycznia 2021 roku zmieniła się stawka opłaty za odpady dla nieruchomości zamieszkanych, która wynosi:
- 25 zł za osobę/m-c dla nieruchomości wielorodzinnych (powyżej 4 lokali mieszkalnych);
- 28 zł za osobę/m-c dla nieruchomości jednorodzinnych.

Zapraszamy do udziału w konkursie ZM GOAP pn. „Dzień Babci i Dziadka w duchu zero waste”. Do wygrania kuchenny pojemnik do segregacji odpadów, lunchbox i inne EKOnagrody.

Szanowni Państwo, 

w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI dostępna jest już lista PSZOK-ów, które będą funkcjonować na terenie Związku Międzygminnego GOAP od początku stycznia 2021 r., a także Regulamin tych punktów.