Dnia 16 września br. odbyło się spotkanie Przewodniczącego Zarządu ZM GOAP Bartosza Gussa z Zarządem firm, które zostały wezwane przez ZM GOAP do należytego wykonania Umów dotyczących odbioru i transportu odpadów komunalnych na terenie objętym działalnością Związku.

Podczas spotkania Prezydent Guss zobligował Wykonawców do usunięcia uchybień związanych m.in.: z brakiem terminowej realizacji odbioru odpadów komunalnych, brakiem przekazania właścicielom Harmonogramów odbioru odpadów komunalnych w wersji papierowej w terminie do 25 września 2020 r. Dodatkowo ze strony ZM GOAP zadeklarowano wprowadzenie udogodnień organizacyjnych w postaci wydłużenia pracy niektórych instalacji.  Firma FB Serwis zadeklarowała, że cały czas zwiększa flotę, która docelowo zostanie rozszerzona o ok. 30%.