394 630 zł takie kary zostały nałożone w październiku na Wykonawców w związku z brakiem należytego wykonania umów dotyczących odbioru i transportu odpadów komunalnych związanego z wprowadzeniem od 1 września zmian w systemie, w tym zmiany operatorów w poszczególnych sektorach.

To jednak nie koniec konsekwencji finansowych dla firm odbierających odpady. Część kar za wrześniowe i październikowe uchybienia zostanie naliczone także w listopadzie i grudniu br.

Postawą do nałożenia kar za np. brak terminowego odbioru odpadów, brak dostarczania pojemników czy pakietów startowych są zgłoszenia od mieszkańców, które są weryfikowane przez pracowników Biura Obsługi Klienta. Dopiero po zamknięciu zgłoszenia możliwe jest wyciągnięcie konsekwencji finansowych wobec Wykonawców.

270 540,00 zł dla FB Serwis, 94 730,00 zł dla SUEZ Zachód Sp. z o.o., 26 900,00 zł dla Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. i 2 460,00 zł dla KDS Sp. z.o.o. – tyle zapłacą firmy odbierające za niewywiązywanie się z zapisów umownych we wrześniu br.

Część wrześniowych i październikowych zgłoszeń została zamknięta dopiero przed kilkoma dniami, inne wciąż są rozpatrywanie, dlatego pełne zestawienie kar za minione dwa miesiące dostępne będzie dopiero w grudniu. Dotyczy to głównie firmy Remondis Sanitech - mówi Andrzej Springer, dyrektor Biura ZM GOAP.