Jak można złożyć deklarację?

1. Poprzez ePUAP, zgodnie z instrukcją dostępną tutaj: https://bit.ly/31MQBSy

2. Wysyłając wydrukowany, wypełniony i podpisany ręcznie formularz, pocztą tradycyjną lub kurierską, na adres ZM GOAP ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań

3. Osobiście w BOK ZM GOAP przy ul. Św. Michała 43 w Poznaniu i delegaturach GOAP (wykaz delegatur: https://www.goap.org.pl/delegatury).