UWAGA! Deklaracje złożone do ZM GOAP są̨ ważne do końca grudnia 2021 r. Po tym terminie deklaracje automatycznie wygasną̨. Każdy właściciel nieruchomości będzie musiał złożyć́ nową deklarację za okres od 1 stycznia 2022 w swoim urzędzie gminy/miasta
Dowiedz się więcej 

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY! PRZED ZŁOŻENIEM DEKLARACJI NALEŻY WYBRAĆ PRAWIDŁOWY FORMULARZ!

Poniższe formularze przeznaczone są dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. szkoły, szpitale, ROD, nieruchomości przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej oraz lokale użytkowe w zasobach spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych itd.)

UWAGA! Wybierając formularz należy kierować się datą obowiązywania deklaracji np. dla deklaracji z datą obowiązywania od 1 stycznia 2016 r. właściwy będzie formularz deklaracji obowiązujący do 31 grudnia 2017 r.

FORMULARZE DEKLARACJI DO WYBORU:

 

 

 

 

 

FORMULARZ OBOWIĄZUJĄCY OD 20 MAJA 2021 r.

Wzory wypełnienia:

FORMULARZ OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2021 r.

Wzory wypełnienia:

FORMULARZ OBOWIĄZUJĄCY OD 1 WRZEŚNIA 2020 r.

Wzory wypełnienia:

FORMULARZ OBOWIĄZUJĄCY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 r. 

Wzory wypełnienia:

FORMULARZ OBOWIĄZUJĄCY OD 1 LIPCA 2019 r. DO 30 WRZEŚNIA 2019

Wzory wypełnienia:

FORMULARZ OBOWIĄZUJĄCY W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2018 R. DO 30 CZERWCA 2019 R.

Wzory wypełnienia:

FORMULARZ DEKLARACJI OBOWIĄZUJĄCY DO 31 GRUDNIA 2017 R.

Wzory wypełnienia:

 

 

 

 

 

 

PRZESYŁANIE DEKLARACJI PRZEZ ePUAP

EPUAP