Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” i Miasto Poznań zapraszają przedszkola i szkoły podstawowe do wzięcia udziału w EKOLEKCJACH - zajęciach edukacyjnych poświęconych ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zasad prawidłowej segregacji odpadów. 

Celem EKOLEKCJI jest przybliżenie najmłodszym zagadnienia gospodarki odpadami w kontekście ochrony środowiska oraz zaprezentowanie zasad właściwego postępowania z odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych.

EKOLEKCJE przeznaczone są dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Zajęcia są bezpłatne i trwają około 45 minut. Obejmują część teoretyczną oraz praktyczną. Dzieci poznają zasady segregacji odpadów, a potem weryfikują wiedzę w trakcie zabaw, konkursów i zgadywanek. Zadania i prezentacje są dostosowane do wieku dzieci.

Zgłoszenia chęci udziału w zajęciach dokonuje się  przez formularz zamieszczony na stronie internetowej www.goap.org.pl w zakładce edukacja/ekolekcje.

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerami tel. 61 646 7457/61 646 7470 oraz adresem e-mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin przeprowadzenia zajęć jest ustalany indywidualnie z każdą placówką edukacyjną.

Organizator i zasady współpracy

Organizatorem EKOLEKCJI jest Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” oraz Miasto Poznań. Zajęcia edukacyjne są prowadzone w ramach zadań statutowych Związku, a  ich celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

Zajęcia prowadzą pracownicy ZM GOAP lub/i Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania z udziałem nauczyciela/opiekuna. Po zakończeniu EKOLEKCJI nauczyciel/opiekun otrzyma od organizatora poradnik w formie elektronicznej, dzięki któremu może twórczo rozwijać i poszerzać wiedzę pozyskaną w czasie zajęć. W poradniku prezentujemy porady jak w kilka/kilkanaście minut wykonać ciekawe zabawki z odpadów. 

Zasady uczestnictwa w EKOLEKCJACH dla Miasta Poznań

 1. Organizatorem EKOLEKCJI jest Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” oraz Miasto Poznań. 
 2. Celem EKOLEKCJI jest budowanie i utrwalanie świadomych postaw ekologicznych wśród dzieci poprzez przybliżenie zasad prawidłowego postępowania z odpadami. 
 3. Warunkiem uczestnictwa w EKOLEKCJACH jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej goap.org.pl w zakładce „edukacja/ekolekcje”. 
 4. Zgłoszeń można dokonywać przez cały rok szkolny. 
 5. Organizatorzy EKOLEKCJI skontaktują się z konkretną placówką w celu ustalenia terminu przeprowadzenia zajęć, a także przekazania szczegółowych informacji w zakresie przygotowania się do EKOLEKCJI. 
 6. EKOLEKCJE są bezpłatne i trwają około 45 minut. 
 7. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Związku Międzygminnego GOAP lub/i pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania.
 8. Zajęcia składają się z części teoretycznej, mającej na celu przygotowanie uczniów do części praktycznej, w której mogą wykazać się umiejętnościami poprawnej segregacji odpadów. 
 9. W ramach EKOLEKCJI nauczyciel/opiekun otrzymuje od Organizatorów poradnik w formie elektronicznej – Jak przygotować ciekawe zabawki z materiałów recyklingowych? 
 10. Na zakończenie EKOLEKCJI uczniowie otrzymują dyplomy oraz drobne upominki (nauczyciel/ opiekun wypisuje dyplomy dla uczniów). 

Zasady uczestnictwa w EkoLekcjach dla gmin ZM GOAP

 1. Organizatorem EKOLEKCJI jest Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. 
 2. Celem EKOLEKCJI jest budowanie i utrwalanie świadomych postaw ekologicznych wśród dzieci poprzez przybliżenie zasad prawidłowego postępowania z odpadami. 
 3. Warunkiem uczestnictwa w EKOLEKCJACH jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej goap.org.pl w zakładce „edukacja/ekolekcje”. 
 4. Zgłoszeń można dokonywać przez cały rok szkolny. 
 5. Organizator EKOLEKCJI skontaktuje się z konkretną placówką w celu ustalenia terminu przeprowadzenia zajęć, a także przekazania szczegółowych informacji w zakresie przygotowania się do EKOLEKCJI. 
 6. EKOLEKCJE są bezpłatne i trwają około 45 minut. 
 7. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Związku Międzygminnego GOAP. 
 8. Zajęcia składają się z części teoretycznej, mającej na celu przygotowanie uczniów do części praktycznej, w której mogą wykazać się umiejętnościami poprawnej segregacji odpadów. 
 9. W ramach EKOLEKCJI nauczyciel/opiekun otrzymuje od Organizatora poradnik w formie elektronicznej – Jak przygotować ciekawe zabawki z materiałów recyklingowych? 
 10. Na zakończenie EKOLEKCJI uczniowie otrzymują dyplomy oraz drobne upominki (nauczyciel/opiekun wypisuje dyplomy dla uczniów). 

Link do formularza na stronie GOAP: https://www.goap.org.pl/edukacja/ekolekcje/formularz-zgloszeniowy