UWAGA - do pobrania

Zmiana systemu od 1 września 2020 – Jak prawidłowo segregować odpady komunalne? [PDF 1MB]

 

Krótki przewodnik po segregacji odpadów na terenie Związku

 

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

Wrzucamy:
 • wszystkie odpady niebędące odpadami niebezpiecznymi i niepodlegające zbiórce selektywnej

Nie wrzucamy:

 • odpadów BIO i odpadów zielonych
 • zużytego sprzętu elektrycznego
  i elektronicznego
 • baterii i akumulatorów
 • świetlówek i żarówek energooszczędnych
 • zużytego oleju silnikowego i filtrów olejowych
 • farb i rozpuszczalników
 • opakowań po farbach
  i rozpuszczalnikach
 • leków i opakowań po lekach
 • gruzu
piktogram odpady zmieszane zmieszane
 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Przed wyrzuceniem zgniataj plastikowe butelki, puszki i kartoniki. Zajmują w ten sposób mniej miejsca w koszu na odpady a potem także w transporcie.

Wrzucamy:
 • zgniecione i puste butelki po napojach
 • zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej
 • plastikowe nakrętki
 • aluminiowe puszki po konserwach
  i napojach
 • kapsle
 • opakowania z metalu
 • kartoniki po mleku i napojach
 • worki i reklamówki
 • koszyczki po owocach

Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach
 • opakowań po wyrobach garmażeryjnych
 • opakowań po olejach spożywczych i silnikowych
 • części samochodowych
 • mebli i ich części
 • jednorazowych naczyń
 • sprzętu AGD
piktogram odpady plastikpiktogram duży pojemnik na plastik
Warto wiedzieć
 • Z 35 plastikowych butelek można wyprodukować bluzę z polaru. Dzięki recyklingowi oszczędzasz surowce i energię
 • Jedna plastikowa butelka rozkłada się około 500 lat, a aluminiowa puszka od 200 do 400 lat
 • Puszki aluminiowe można poddawać recyklingowi nieskończoną ilość razy. Przetworzenie tony aluminium to oszczędność 4 tony rudy i 700 kilogramów ropy naftowej
 • Pięć plastikowych butelek po napojach można przetworzyć na kurtkę narciarską, a 26 na cały strój
 • Średnio 6 tygodni trwa przetworzenie zużytej puszki na nową

PAPIER

Oszczędzaj papier - używaj dwóch stron kartki papieru do pisania lub rysowania; nie drukuj tego, co możesz przeczytać w wersji elektronicznej.

Wrzucamy:
 • papier
 • gazety, czasopisma
 • gazetki reklamowe
 • ulotki
 • katalogi
 • książki
 • opakowania tekturowe
 • kartony, tekturę falistą

Nie wrzucamy:

 • papieru samokopiującego
 • kalki
 • zatłuszczonego papieru po maśle
  i margarynie
 • papieru woskowego
 • tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie
 • styropianu
 • pieluch jednorazowych
 • podpasek
 • ubrań
piktogram odpady papierpiktogram duży pojemnik na papier
Warto wiedzieć
 • Każda tona uzyskanej makulatury pozwoli zaoszczędzić 1 200 litrów wody w papierni oraz 2,5 m3 przestrzeni środowiska
 • Aby wyprodukować jedną tonę papieru trzeba ściąć średnio 17 drzew
 • Każde 100 kg papieru to średniej wielkości dwa drzewa, przy czym należy wiedzieć, że jedno drzewo produkuje w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób

SZKŁO

Odpadów szklanych nie należy przed wyrzuceniem tłuc. Z butelek nie trzeba usuwać papierowych naklejek.

Wrzucamy:
 • butelki szklane po napojach
  (bez nakrętek)
 • słoiki (bez nakrętek, zacisków i gumowych uszczelek)

Nie wrzucamy:

 • szkła okiennego
 • szkła zbrojonego
 • szkła żaroodpornego
 • porcelany
 • ceramiki
 • doniczek
 • kryształu
 • luster
 • kineskopów
 • szyb samochodowych
 • świetlówek
 • żarówek
 • opakowań po lekach
 • termometrów
piktogram odpady szlanepiktogram duży pojemnik na szkło
Warto wiedzieć
 • Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 watowej żarówki przez 4 godziny
 • Produkty ze szkła w 100 % nadają się do recyklingu
 • Każdy z nas wyrzuca w ciągu roku około 56 opakowań szklanych nadających się w pełni do ponownego wykorzystania
 • Opakowania szklane można przetwarzać nieskończoną ilość razy. Ponowne wykorzystanie jednej szklanej butelki to oszczędność 1 100 W energii, której trzeba do wyprodukowania nowej. Tyle energii wystarczy, by przez 5,5 godziny oglądać telewizję lub 22 godziny pracować przy komputerze

ODPADY BIO i ZIELONE

Pamiętaj, że odpady BIO i zielone należy gromadzić w pojemnikach. Pojemniki do gromadzenia ww. odpadów powinny uwzględniać obowiązujące normy oraz być w kolorze brązowym.

ODPADY BIO:
Wrzucamy:
 • trawę, liście, rozdrobnione gałęzie
 • resztki kwiatów ciętych i doniczkowych
 • obierki owoców i warzyw
 • skorupki jaj
 • pozostałości roślinne, kwiaty
 • resztki żywności (bez mięsa)
 • przeterminowane owoce i warzywa
 • fusy po kawie i herbacie
ODPADY ZIELONE:
Wrzucamy:
 • trawę
 • liście
 • rozdrobnione gałęzie
 • pozostałości roślinne

Nie wrzucamy:

 • mięsa, kości i odchodów zwierząt
 • ziemi, kamieni
 • popiołu
piktogram odpady biopiktogram duży pojemnik bio
Warto wiedzieć
 • Zebrane bioodpady trafiają do instalacji zagospodarowywania odpadów biodegradowalnych. W procesie ich przetwarzania powstaje energia elektryczna i cieplna oraz kompost, czyli pełnowartościowy nawóz, który może być wykorzystany w naszych ogrodach
 • Bioodpady można także wrzucać do przydomowego kompostownika – pobierz Poradnik dla mieszkańców - Jak założyć własny kompostownik [PDF 2.6MB]

CHOINKI

Choinki odbierane są w okresie od początku stycznia do końca lutego. Odbiór tych odpadów odbywa się jeden raz w miesiącu styczniu oraz jeden raz w miesiącu lutym, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

WAŻNE !

Preferowane jest wystawianie choinek w całości, koniecznie bez doniczek czy stojaków choinkowych. Choinki odbierane są tylko z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

WIELKOGABARYTY

Meble i inne odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne, które ze względu na swój rozmiar lub wagę nie mogą być umieszczane w pojemnikach przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych.

odpady gabarytowe Do wielkogabarytów zaliczamy:

stoły, szafki, szafy, krzesła, komody, meble kuchenne, kanapy, łóżka, tapczany, regały, wózki dziecięce i inwalidzkie, dywany, wykładziny, rowery, itp.

Odpady te należy przekazywać:

 • do odbiorcy odpadów komunalnych
 • do PSZOK-ów
 • opłatnie do podmiotu uprawnionego* na określonych przez niego zasadach

*wykaz firm wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej ZM GOAP dostępny jest tutaj.

UWAGA!
Odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 6:00 przed teren nieruchomości w dniu przewidzianego wywozu zgodnie z harmonogramem.

 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Do elektroodpadów zaliczamy m. in. sprzęt AGD (np. pralki, lodówki, zamrażarki, zmywarki, kuchenki, mikrofalówki, żelazka, odkurzacze), telewizory, komputery, telefony komórkowe, radia, miksery, czajniki elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne, świetlówki, żarówki, płyty CD i DVD itd.

odpady agd

 

Elektroodpady można przekazać do:

 • odbiorcy odpadów komunalnych
 • PSZOK-ów lub MPSZOK-ów
 • wyspecjalizowanych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego np. sklepy
 • podmiotu uprawnionego do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, których wykaz znajduje się tutaj
 • Organizacji Odzysku oraz punktów sprzedaży detalicznej i punktów serwisowych

 
ODPADY NIEBEZPIECZNE

Odpady niebezpieczne, są to odpady, które ze względu na swe pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i inne właściwości lub okoliczności stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

odpady niebezpieczne Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy m. in. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, baterie i akumulatory.

Odpady te można oddać do PSZOK-ów lub MPSZOK-ów oraz w specjalnie wyznaczonych punktach np. w sklepach.

UWAGA!
Nigdy nie wyrzucaj ich do odpadów zmieszanych!

Warto wiedzieć
 • Jedna bateria z zegarka elektronicznego może zatruć aż 400 litrów wody. Nie wyrzucaj baterii do kosza. Oddawaj je w punkcie zbiórki albo wyrzucaj do specjalnego pojemnika w sklepie
 • Tradycyjne baterie możemy zastąpić akumulatorkami, które można ładować do 300 razy

 

odpady leki

PRZETERMINOWANE LEKI

Nie wyrzucaj przeterminowanych leków do kosza na śmieci. Zanieś je do apteki (wykaz punktów gromadzenia przeterminowanych leków w aptekach dostępny jest tutaj) albo oddaj do PSZOK lub MPSZOK.

ODPADY BUDOWLANE

Odpady betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia stanowią odpady budowlane.

odpady budowlaneOdpady te należy przekazywać:

 • do PSZOK-ów
 • odpłatnie do podmiotu uprawnionego* na określonych przez niego zasadach

*wykaz firm wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej ZM GOAP dostępny jest tutaj.

UWAGA!
W PSZOK przyjmowane są tylko niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych, np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy.

pszokPSZOK

PSZOK, czyli miejsce do którego właściciele nieruchomości położonych na terenie objętym działalnością Związku w ramach wnoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadami mogą bezpłatnie dostarczyć wybrane frakcje odpadów komunalnych.

 

 

Uwaga!

Więcej informacji nt. PSZOK-ów (np. jakie odpady są przyjmowane od mieszkańców) znajdziesz tutaj.

mpszokMPSZOK

MPSZOK, czyli pojazd przystosowany do selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, kursujący zgodnie z ustalonym harmonogramem na dany rok kalendarzowy na terenie danej gminy. Postój MPSZOK odbywa się w soboty w godz. 7.00 – 15.00, z czego minimalny czas postoju w jednym miejscu wynosi 20 minut.

Do MPSZOK można oddać:

 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • baterie i akumulatory
 • przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych

Nie oddajemy:

 • materiałów zawierających azbest
 • odpadów w ilościach wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej
 • odpadów w opakowaniach cieknących oraz spoza listy odpadów wymienionych w informacji o zbiórce
 • jakichkolwiek odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego np. chemikalia nietypowe dla prac domowych

Wykaz punktów postoju MPSZOK oraz harmonogramy odbioru odpadów przez MPSZOK znajdują się tutaj.

UWAGA!
MPSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie bezpośrednio od mieszkańców, natomiast nie odbiera odpadów pozostawionych przed ich nieruchomościami.
Do MPSZOK nie oddajemy odpadów wielkogabarytowych.