Materiały edukacyjno-informacyjne o segregacji

  Poradnik - Jak prawidłowo segregować odpady komunalne [PDF 2,46MB]
  Plakat - Jak poprawnie segregować od 1 września 2020 roku -  format A3 [PDF 4,84MB]
  Ulotka - Jak prawidłowo segregować odpady komunalne - format DL [PDF 1,85MB]
  Ulotka - Jak prawidłowo segregować odpady komunalne - format A5 [PDF 3,92MB]
  Ulotka - Informacja o PSZOK i MPSZOK - format A5 [PDF 418kB]
  Plakat dla nieruchomości niezamieszkanych - Jak prawidłowo segregować odpady komunalne - format A4 [PDF 2,58MB]
  Plakat dla nieruchomości niezamieszkanych - Jak prawidłowo segregować odpady komunalne - format A3 [PDF 2,61MB]
  Plakat dla nieruchomości niezamieszkanych - Jak prawidłowo segregować odpady komunalne - format B2 [PDF 2,66MB]

Materiały edukacyjno-informacyjne o segregacji w języku: angielskim, niemieckim i ukraińskim

  Guide - How to sort municipal waste properly? (j.angielski) [PDF 1,6MB]
  How to sort municipal waste properly? - A5 (j.angielski) [PDF 354kB]
  How to sort municipal waste properly? - DL (j.angielski) [PDF 517kB]

  Leitlinie - Wie trennt man abfälle richtig? (j.niemiecki) [PDF 1,63MB]
  Wie trennt man abfälle richtig? - A5 (j.niemiecki) [PDF 355kB]
  Wie trennt man abfälle richtig? - DL (j.niemiecki) [PDF 542kB]

  Довідник - Як правильно сортувати побутові відходи? (j.ukraiński) [PDF 1,62MB]
  Як правильно сортувати побутові відходи? - A5 (j.ukraiński) [PDF 367kB]
  Як правильно сортувати побутові відходи? - DL (j.ukraiński) [PDF 529kB]

Materiały edukacyjne dla dzieci

  Kolorowanka z zadaniami GOAP [PDF 7,5MB]
  Zadania z segregowania [PDF 260kB]
  Zadania z segregowania - ROZWIĄZANIA [PDF 150kB]
  Gry i zabawki z odpadów [PDF 2,7MB]
  Zadania odpadowe 4-8 lat [PDF 10MB]
  Zadania odpadowe 8-12 lat [PDF 390kB]
  Prawda czy fałsz [PDF 85kB]
  Quizy [PDF 80kB]
  Rebus [PDF 1MB]
  Odpadowe łamigłówki [PDF 2,4MB]

Pozostałe materiały

  Poradnik - 6 zasad postępowania z odpadami w czasie pandemii koronawirusa [PDF 440kB]
  Poradnik - Jak założyć własny kompostownik [PDF 2,6MB]
  Ulotka - aplikacja mobilna Wywozik [PDF 580kB]
  Film - Bioodpady na luzie [mp4 12,5MB] - Pobierz

Zmiana systemu od 1 września 2020 r.

Informacja dla nieruchomości niezamieszkanych - system od 1 września 2020 r. [PDF 1MB]
Informacja dla nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych - system od 1 września 2020 r. [PDF 440kB]
Informacja dla nieruchomości zamieszkanych jednorodzinnych - system od 1 września 2020 r. [PDF 840kB]
Informacja dla nieruchomości zamieszkanych wielorodzinnych - system od 1 września 2020 r. [PDF 870kB]
Informacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych - system od 1 września 2020 r. [PDF 1MB]
Wytyczne dot. postepowania w przypadku nieselektywnego gromadzenia odpadów komunalnych [PDF 570kB]
Poradnik w zakresie efektywnego funkcjonowania MGO [PDF 4MB]
Wzór tablicy do oznakowania MGO - pion [PDF 4,88MB]
Wzór tablicy do oznakowania MGO - poziom [PDF 4,04MB]