Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania przez gminę w danym roku rozliczeniowym (obliczone w sprawozdaniu rocznym z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi dla roku 2013, roku 2014, roku 2015, roku 2016, roku 2017, roku 2018 i roku 2019)

L.p. Wymagany poziom Wymagany poziom dla danego roku Osiągnięty poziom przez ZM GOAP
w danym roku
2019 rok
1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%] (TR) nie więcej niż 40% 0%
2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych [%] (Ppmts) co najmniej 40% 36,03%
3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] (Pbr) co najmniej 60% 92,88%
2018 rok
1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%] (TR) nie więcej niż 40% 0%
2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych [%] (Ppmts) co najmniej 30% 42,43%
3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] (Pbr) co najmniej 50% 89,06%
2017 rok
1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%] (TR) nie więcej niż 45% 0%
2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych [%] (Ppmts) co najmniej 20% 43,2%
3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] (Pbr) co najmniej 45% 88,3%
2016 rok
1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%] (TR) nie więcej niż 45% 0%
2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych [%] (Ppmts) co najmniej 18% 39,10%
3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] (Pbr) co najmniej 42% 82,00%
2015 rok
1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%] (TR) nie więcej niż 50% 40,60%
2.. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych [%] (Ppmts) co najmniej 16% 39,80%
3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] (Pbr) co najmniej 40% 81,60%
2014 rok
1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%] (TR) nie więcej niż 50% 74,77%
2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych [%] (Ppmts) co najmniej 14% 31,56%
3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] (Pbr) co najmniej 38% 85,28%
2013 rok
1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%] (TR) nie więcej niż 50% 46,90%
2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych [%] (Ppmts) co najmniej 12% 28,10%
3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych [%] (Pbr)
co najmniej 36% 82,70%