Co to jest PSZOK?

PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), czyli miejsce do którego właściciele nieruchomości położonych na terenie objętym działalnością Związku w ramach wnoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadami mogą bezpłatnie dostarczyć wybrane frakcje odpadów komunalnych.

Jakie odpady można dostarczyć do PSZOK?

W ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpłatnie można oddawać:

nieruchomości zamieszkane nieruchomości niezamieszkane ROD i działki rekreacyjne
 • papier;
 • metal;
 • tworzywa sztuczne;
 • szkło;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • odpady ulegające biodegradacji;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych;
 • odpady problemowe z zastrzeżeniem, że limit roczny opon stanowiących odpady problemowe wynosi 4 opony na rok ;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
 • inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe);
 • odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki);
 • odzież i tekstylia.
 • papier i tektura (w tym opakowania);
 • tworzywa sztuczne (w tym opakowania);
 • metale (w tym opakowania);
 • opakowania wielomateriałowe; 
 • opakowania ze szkła bezbarwnego;
 • opakowania ze szkła kolorowego;
 • odpady ulegające biodegradacji (opady zielone) – roczny limit wynosi 24 worki o pojemności 120 l na nieruchomość.

 

 • papier i tektura;
 • tworzywa sztuczne;
 • metale; 
 • szkło i odpady opakowaniowe ze szkła 
 • odpady ulegające biodegradacji (opady zielone) – roczny limit wynosi 24 worki o pojemności 120 l na działkę; 
 • odpady problemowe, z zastrzeżeniem, że roczny opon stanowiących odpady problemowe wynosi 4 opony na rok.

Do PSZOK nie oddajemy:

 • zmieszanych odpadów komunalnych; 
 • odpadów zawierających azbest;
 • części samochodowych (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);
 • opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych; 
 • sprzętu budowlanego; 
 • zmieszanych odpadów budowlanych;
 • urządzeń przemysłowych;
 • odpadów poprodukcyjnych;
 • odpadów w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań);
 • odpadów nieoznaczonych, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet);
 • butli gazowych;
 • papy; 
 • okien plastikowych;
 • gaśnic,
 • waty szklanej.

Wykaz funkcjonujących PSZOK na terenie Związku

Adres

Godziny otwarcia PSZOK

Wykonawca

Telefon

Rabowice, ul. Świerkowa 17

- od poniedziałku do piątku w godzinach

od 8:00 do 17:00
- w soboty od 8:00 do 14:00  

Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o.; FBSerwis S.A.

61 817 34 21
695 980 352

Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284

- od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 17:00
- w soboty od 7:00 do 14:30

Zakład Zagospodarowania Odpadów
w Poznaniu sp. z o.o.

61 833 22 12

Poznań, ul. Wrzesińska 12

- od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 17:00
- w soboty od 7:00 do 14:30

Zakład Zagospodarowania Odpadów
w Poznaniu sp. z o.o.

61 611 08 11

Suchy Las, ul. Meteorytowa 1

- od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:00 do 20:00
- w soboty od 7:00 do 14:30

Zakład Zagospodarowania Odpadów
w Poznaniu sp. z o.o.

61 811 96 67

Oborniki, ul. Lipowa 19

- w poniedziałki, środy, piątki od 7:00 - 17:00
- w soboty od 7:00 do 14:00

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

61 29 61 206

Bolechowo, ul. Poligonowa 1a

- w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8:00 do 17:00
- w soboty od 8:00 do 14:00

EKO-TOM Turguła Spółka Jawna 607 414 414

Buk, ul. Przemysłowa 10

- we wtorki i czwartki w godzinach od 7:00 do 17:00
- w soboty od 8:00 do 14:00

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o 61 835 94 89
61 835 94 99
Borówko (na terenie składowiska odpadów)

- we wtorki i środy w godzinach: od 7:00 do 17:00
- w soboty od 7:00 do 14:00

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. 61 817 70 31

Do pobrania:

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK - oświadczenie właściciela, najemcy
Załącznik nr 2 do Regulaminu PSZOK - oświadczenie zlecenia transportu
Załącznik nr 3 do Regulaminu PSZOK - wzór formularza przyjęcia odpadów metali

nowe_zdjecia_pszok_1
nowe_zdjecia_pszok_2
nowe_zdjecia_pszok_3
nowe_zdjecia_pszok_4