Co to jest MPSZOK?

MPSZOK (Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), czyli pojazd przystosowany do selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, kursujący zgodnie z ustalonym harmonogramem na dany rok kalendarzowy na terenie danej gminy. Postój MPSZOK odbywa się w soboty w godz. 7.00 – 15.00, z czego minimalny czas postoju w jednym miejscu wynosi 20 minutMPSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie bezpośrednio od mieszkańców, natomiast nie odbiera odpadów pozostawionych przed ich nieruchomościami. MPSZOK nie odbiera odpadów wielkogabarytowych. 

Jakie odpady przyjmuje MPSZOK?

Do MPSZOK można oddać:

 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
 • baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych,
 • farby, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice, detergenty
 • odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki)

Nie oddajemy:

 • materiałów zawierających azbest,
 • odpadów w ilościach wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej,
 • odpadów w opakowaniach cieknących oraz spoza listy odpadów wymienionych w informacji o zbiórce,
 • odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • jakichkolwiek odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego np. chemikalia nietypowe dla prac domowych,
 • odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, opon, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów komunalnych zmieszanych, papieru, szkła i tworzywa sztucznego.

Punkty odbioru przeterminowanych leków z aptek

Punkty odbioru przeterminowanych leków znajdują się w aptekach działających aktualnie na terenie danej Gminy, zgodnie z danymi uzyskanymi z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu. Odbiór ten dotyczy tylko aptek ogólnodostępnych, a ich spis można znaleźć na stronie https://www.goap.org.pl/gospodarka-odpadami/apteki

Do pojemników na przeterminowane leki można wrzucać:

 • przeterminowane i niepotrzebne tabletki, kapsułki, czopki, proszki, syropy, maści, żele roztwory, krople zamknięte w szczelnych opakowaniach.

Nie wrzucamy:

 • zużytych igieł, strzykawek i opatrunków,
 • aerozoli, termometrów, glukometrów (odpady te można oddać do PSZOK lub MPSZOK).

Mieszkańcy mogą oddawać do aptek przeterminowane leki bezpłatnie.

Firmy organizujące MPSZOK oraz odbiór przeterminowanych leków z aptek:

Gmina

Wykonawca

Adres

Kontakt

Miasto Poznań

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o

al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań

tel. 61 811 96 67, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
www.odpady.poznan.pl

Swarzędz, Kleszczewo, Kostrzyn

Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o./

FBSerwis S.A.

ul. Świerkowa 17, 62-020 Swarzędz-Rabowice/ ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

tel. 61 817 34 21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.spk.swarzedz.pl /

tel. 22 623 63 80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.fbserwis.pl

Oborniki

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki tel. 61 29 61 206, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., http://www.pgkim.info

Murowana Goślina,

Czerwonak
EKO-TOM Turguła Spółka Jawna ul. Poligonowa 1a, 62-005 Bolechowo

tel. 607 414 414, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

https://eko-tom.pl/
Buk Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk

tel. 61 835 94 89, 61 835 94 99, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

http://www.zgk-buk.pl/
Pobiedziska Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. Borówko (na terenie składowiska odpadów)

tel. 61 817 70 31, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

https://zk-pobiedziska.pl/

Harmonogram MPSZOK