Co to jest MPSZOK?

MPSZOK (Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), czyli pojazd przystosowany do selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, kursuje według harmonogramu ustalonego na dany rok kalendarzowy na terenie danej gminy. Postój MPSZOK będzie się odbywał w soboty w godzinach od 8:00 do 16:00 z czego minimalny czas postoju w jednym miejscu wynosił będzie 20 minut. Odbiór odpadów prowadzony przez MPSZOK odbywać się będzie średnio raz na kwartał. Zgodnie z umową MPSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie bezpośrednio od mieszkańców, natomiast nie odbiera odpadów pozostawionych przed ich nieruchomościami.

Do MPSZOK można oddać:

 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne pochodzące z gospodarstw domowych,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki),
 • przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych (można również oddać bezpłatnie do aptek),
 • farby i rozpuszczalniki oraz opakowania po nich,
 • świetlówki, żarówki,
 • termometry,
 • chemikalia, środki ochrony roślin,
 • kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, detergenty.

Do MPSZOK nie oddajemy:

 • materiałów zawierających azbest,
 • odpadów w ilościach wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierające kilkanaście butelek tego samego odpadu – pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe),
 • odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • odpadów, których odebranie może naruszać przepisy ADR (międzynarodowa umowa dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych),
 • odpadów w opakowaniach cieknących,
 • jakichkolwiek odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego np. chemikalia nietypowe dla prac domowych (kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) – zwłaszcza w dużych ilościach,
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, opon, bioodpadów, odpadów komunalnych zmieszanych, papieru, szkła i tworzywa sztucznego.

Pamiętać należy o tym, że:

 • odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych tzn. niecieknących i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania,
 • pracownik MPSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi,
 • pracownik firmy ma prawo odmówić przyjęcia odpadu jeśli dostarczony odpad przez mieszkańca nie byłby odpadem objętym odbiorem w ramach działania MPSZOK.

Punkty odbioru przeterminowanych leków z aptek

Punkty odbioru przeterminowanych leków znajdują się w aptekach działających aktualnie na terenie danej Gminy, zgodnie z danymi uzyskanymi z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu. Odbiór ten dotyczy tylko aptek ogólnodostępnych, a ich spis można znaleźć na stronie Rejestrów Medycznych.

Do pojemników na przeterminowane leki można wrzucać:

 • przeterminowane i niepotrzebne tabletki, kapsułki, czopki, proszki, syropy, maści, żele roztwory, krople zamknięte w szczelnych opakowaniach.

Nie wrzucamy:

 • opatrunków,
 • zużytych igieł, strzykawek, aerozoli, termometrów, glukometrów (odpady te można oddać do PSZOK lub MPSZOK).

Mieszkańcy mogą oddawać do aptek przeterminowane leki bezpłatnie.

Firmy organizujące MPSZOK oraz odbiór przeterminowanych leków z aptek:

Gmina

Wykonawca

Adres

Kontakt

Miasto Poznań
Buk
Murowana Goślina
Czerwonak
Swarzędz
Pobiedziska
Kleszczewo
Kostrzyn

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o

ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań

tel. 61 811 96 67
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.zzo.pl

Oborniki

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki

tel. 61 29 61 206
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.pgkim.info

Harmonogram MPSZOK

pdfRegulamin MPSZOK96.83 KB