Co to jest PSZOK?

PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), czyli miejsce do którego właściciele nieruchomości położonych na terenie objętym działalnością Związku w ramach wnoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadami mogą bezpłatnie dostarczyć wybrane frakcje odpadów komunalnych.

Jakie odpady można dostarczyć do PSZOK?

W ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpłatnie można oddawać:

nieruchomości zamieszkane nieruchomości niezamieszkane (w tym ROD)
działki rekreacyjne
 • papier
 • metal
 • tworzywa sztuczne
 • szkło
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • bioodpady
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony, z zastrzeżeniem, że limit roczny opon wynosi 8 opon na rok
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne(tylko niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych, np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy)
 • odpady niebezpieczne
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki)
 • odzież i tekstylia
 • oleje i tłuszcze jadalne
 • opakowania z drewna
 • papier
 • tworzywa sztuczne
 • metale
 • szkło
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • bioodpady
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100kg
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (tylko niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych, np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy), z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100kg
 • papier
 • metal
 • tworzywa sztuczne
 • szkło
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • bioodpady
 • zużyte baterie i akumulatory
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100kg, na właściciela nieruchomości rekreacyjnej
 • zużyte opony, z zastrzeżeniem, że limit roczny opon wynosi 8 opon na rok, na właściciela nieruchomości rekreacyjnej
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (tylko niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych, np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy), z zastrzeżeniem, że limit roczny przyjmowanych odpadów wynosi 100kg, na właściciela nieruchomości rekreacyjnej
 • odpady niebezpieczne
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki)
 • odzież i tekstylia
 • oleje i tłuszcze jadalne
 • opakowania z drewna

Do PSZOK nie oddajemy:

 • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
 • odpadów zawierających azbest
 • części samochodowych (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii)
 • opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych
 • sprzętu budowlanego
 • zmieszanych odpadów budowlanych
 • urządzeń przemysłowych
 • odpadów poprodukcyjnych
 • odpadów w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań)
 • odpadów nieoznaczonych, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet)
 • butli gazowych
 • papy
 • okien plastikowych
 • gaśnic
 • waty szklanej

Wykaz funkcjonujących PSZOK na terenie Związku

Adres

Godziny otwarcia PSZOK

Wykonawca

Adres siedziby

Telefon

Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284

- w poniedziałki i wtorki w godzinach od 8:00 do 17:00
- w środy i czwartki w godzinach od 9:00 do 18:00
- w piątki w godzinach od 11:00 do 20:00
- w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań

61 833 22 12

Poznań, ul. Wrzesińska 12

- w poniedziałki i wtorki w godzinach od 8:00 do 17:00
- w środy i czwartki w godzinach od 9:00 do 18:00
- w piątki w godzinach od 11:00 do 20:00
- w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań

61 611 08 11

Suchy Las, ul. Meteorytowa 1

- w poniedziałki i wtorki w godzinach od 8:00 do 17:00
- w środy i czwartki w godzinach od 9:00 do 18:00
- w piątki w godzinach od 11:00 do 20:00
- w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań

61 811 96 67

Oborniki, ul. Lipowa 19

- w poniedziałki i środy w godzinach od 7:00 do 17:00
- w piątki w godzinach od 10:00 do 20:00
- w soboty w godzinach od 7:00 do 14:00

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

 ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki 61 29 61 206

Bolechowo, ul. Poligonowa 1a

- w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8:00 do 17:00
- w soboty od 8:00 do 14:00

EKO-TOM Turguła Spółka Jawna  ul. Poligonowa 1A, 62-005 Bolechowo

607 414 414

693 993 903

Buk, ul. Przemysłowa 10

- we wtorki w godzinach od 7:00 do 17:00
- w piątki w godzinach od 11:00 do 20:00
- w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o  ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk 61 835 94 89
61 835 94 99
Borówko (na terenie składowiska odpadów)

- w czwartki w godzinach od 7:00 do 17:00
- w piątki w godzinach od 8:00 do 20:00
- w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o.  ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska 61 817 70 31

Rabowice, ul. Świerkowa 17

- od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 17:00
- w piątki w godzinach od 11:00 do 20:00
- w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00

Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Transportowa 1, 62-020 Garby 61 817 34 21
695 980 352

Do pobrania:

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK - oświadczenie właściciela, najemcy
Załącznik nr 2 do Regulaminu PSZOK - oświadczenie zlecenia transportu

nowe_zdjecia_pszok_1
nowe_zdjecia_pszok_2
nowe_zdjecia_pszok_3
nowe_zdjecia_pszok_4