2020-01-17

Informacja

ZM GOAP przypomina, że zgodnie z Regulaminem Puntów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady na PSZOK mogą być dostarczane tylko pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego "dopuszczalna masa całkowita oznacza maksymalną dopuszczalną roboczą masę pojazdu z pełnym ładunkiem".

Więcej…
2019-12-30

Informacja o pracy oddziałów Biura Obsługi Klienta (delegatur)

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, iż delegatura ZM GOAP w Obornikach w styczniu 2020 r. czynna będzie tylko we wtorki i czwartki. 

Delegatura ZM GOAP w Czerwonaku w dniu 29.01.2020 r. (środa) będzie nieczynna. 

Delegatura ZM GOAP w Kleszczewie w dniu 27.01.2020 r. (poniedziałek) oraz 29.01.2020 r. (środa) będzie nieczynna. 

Delagtura w Murowanej Goślinie w dniach 3-7 lutego 2020 r. czynna bedzie tylko 6.02.2020 r. (czwartek) i 7.02.2020 r. (piątek). 

Więcej…
2019-12-23

Przetargi na prowadzenie PSZOK oraz MPSZOK

Szanowni Państwo, 

Związek Międzygminny GOAP rozstrzygnął przetargi na utworzenie i prowadzenie stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz utworzenie i prowadzenie Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) na terenie 
Miasta Poznania oraz gminy Swarzędz

Więcej…