Informacja nt. ZM GOAP

W skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP) wchodzi 9 gmin: Miasto Poznań, Miasto i Gmina Buk, Gmina Czerwonak, Gmina Kleszczewo, Miasto i Gmina Kostrzyn, Miasto i Gmina Murowana Goślina, Gmina Oborniki, Miasto i Gmina Pobiedziska, Miasto i Gmina Swarzędz. Związek jest podzielony na 15 sektorów odbioru odpadów komunalnych.

mapka gmin obsługiwanych przez ZM GOAP

Celem ZM GOAP jest sprawne zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi na terenie wszystkich gmin członkowskich, w tym m.in. zorganizowanie systemu, kontrola odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utworzenie PSZOK-ów/GRATOWISK i MPSZOK-ów a także organizacja punktów odbioru i zagospodarowania przeterminowanych leków z aptek oraz edukacja ekologiczna.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ZM GOAP zapewnia odbiór:

  • odpadów surowcowych (metali i tworzyw sztucznych, szkła oraz papieru),
  • bioodpadów,
  • odpadów w formie wystawki: mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, elektrosprzętu oraz zużytych opon rowerowych i samochodowych – z terenu nieruchomości zamieszkanych,
  • zmieszanych odpadów komunalnych.

Uiszczanie opłaty gwarantuje również możliwość bezpłatnego oddania odpadów problemowych i niebezpiecznych, które powstają w naszych domach. Można je przekazać do 8 PSZOK-ów/GRATOWISK, zorganizowanych w gminach należących do ZM GOAP (wykaz punktów i godziny otwarcia) oraz ich mobilnych odpowiedników - MPSZOK-ów (harmonogram MPSZOK-ów).  

Ponadto ZM GOAP:

  • wyposaża nieruchomości zamieszkane w pojemniki lub worki do zbiórki odpadów (poza pojemnikami na odpady BIO oraz pojemnikami półpodziemnymi lub podziemnymi, w które właściciel nieruchomości wyposaża się samodzielnie),
  • wyposaża nieruchomości niezamieszkane w worki do gromadzenia odpadów selektywnych (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło),
  • utrzymuje pojemniki, w które wyposaża nieruchomość we właściwym stanie technicznym, porządkowym i sanitarnym (mycie pojemników raz w roku),
  • odpowiednio okleja (naklejką informacyjną) i oznacza pojemniki (tzw. chipowanie),
  • prowadzi edukację ekologiczną wśród mieszkańców aglomeracji poznańskiej.

Biuro ZM GOAP mieści się w Poznaniu przy ul. Św. Michała 43 - www.goap.org.pl/biuro-zwiazku.

W celu usprawnienia kontaktu z mieszkańcami aglomeracji poznańskiej w każdej gminie należącej do ZM GOAP uruchomiono delegatury https://goap.org.pl/delegatury.


Do pobrania:

Informacja o Związku Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" [PDF 260kB]