Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 31.08.2021 r. - Zmiany w funkcjonowaniu ZM GOAP od stycznia 2022 roku [PDF 280kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 14.05.2021 r. - Wyniki konkursu Działaj EKOlogicznie [PDF 206kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 6.04.2021 r. - Działaj EKOlogicznie - tym hasłem ZM GOAP zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie z okazji Światowego Dnia Ziemi i pokazania jak prawidłowo postępować z odpadami [PDF 223kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 11.03.2021 r. - Miasto Poznań opuszcza Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” [PDF 174kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 15.02.2021 r. - Szkolenia online [PDF 183kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 27.01.2021 r. - Mieszkańcy ZM GOAP znów nagrodzeni! [PDF 405kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 13.01.2021 r. - Zmiana indywidualnych numerów bankowych [PDF 177kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 12.01.2021 r. - Prezent na Dzień Babci i Dziadka? Weź sprawy w swoje ręce! GOAP ogłasza kolejny konkurs [PDF 202kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 23.12.2020 r. - GOAP wyłonił zwycięzców Konkursu „Świąteczne zero waste” [PDF 544kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 10.12.2020 r. - GOAP zaprasza do udziału w konkursie na ozdobę świąteczną w stylu zero waste [PDF 194kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 26.11.2020 r. - Segregacja odpadów bez tajemnic także w języku angielskim, niemieckim i ukraińskim [PDF 174kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 20.11.2020 r. - Związek Międzygminny GOAP z systemem Elektryczne Śmieci [PDF 180kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 02.11.2020 r. - Blisko 400 tys. zł kar dla Wykonawców za brak należytego wykonania umów dotyczących odbioru i transportu odpadów komunalnych [PDF 183kB]

   Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 02.11.2020 r. - Informacja nt. zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych na terenie ZM GOAP [PDF 441kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 28.09.2020 r. - Informacja nt. odbioru zastępczego odpadów komunalnych na terenie aglomeracji poznańskiej [PDF 197kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 16.09.2020 r. - Informacja nt. spotkania Przewodniczącego Zarządu ZM GOAP z Wykonawcami odbierającymi odpady komunalne na terenie aglomeracji poznańskiej [PDF 142kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 15.09.2020 r. - Informacja nt. wezwania Wykonawców do należytego wykonania umów dotyczących odbioru i transportu odpadów komunalnych na terenie aglomeracji poznańskiej [PDF 204kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 11.09.2020 r. - Informacja nt. odbioru odpadów komunalnych przez firmę Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. [PDF 191kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 09.09.2020 r. - Informacja nt. spotkania w sprawie terminowego odbioru odpadów komunalnych przez firmę FB Serwis [PDF 203kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 08.09.2020 r. - Informacja nt. działań ZM GOAP w sprawie terminowego odbioru odpadów komunalnych na terenie aglomeracji poznańskiej [PDF 198kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 28.08.2020 r. - Rozstrzygnięcie konkursu Segregacja na wakacjach” [PDF 502kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 21.08.2020 r. - Selektywna zbiórka odpadów staje się faktem [PDF 204kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 21.08.2020 r. - Nowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi na terenie ZM GOAP [PDF 188kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 14.08.2020 r. - Odbiór odpadów od 1 września 2020 roku - Ważne zmiany dla nieruchomości niezamieszkanych [PDF 271kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 31.07.2020 r. - Nowe zasady postępowania z odpadami na terenie ZM GOAP [PDF 283kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 17.07.2020 r. - Umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych podpisane! [PDF 379kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 15.07.2020 r. - Konkurs „Segregacja na wakacjach" [PDF 217kB]

  Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 26.06.2020 r. - EkoLekcje 2019/2020 [PDF 242kB]

Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 21.05.2020 r. - Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu GOAP „W moim domu segreguję, czyli jak trafiam do właściwego kosza” [PDF 155kB]

Komunikat prasowy ZM GOAP z dnia 08.05.2020 r. - Konkurs „W moim domu segreguję, czyli jak trafiam do właściwego kosza” [PDF 160kB]

OŚWIADCZENIE Związku Międzygminnego GOAP dotyczące informacji UOKiK o wszczęciu postępowania wobec członków konsorcjum realizującego usługi odbioru i zagospodarowania odpadów w aglomeracji poznańskiej [PDF 175kB]