Członkowie Zarządu Związku Międzygminnego
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Bartosz Guss – Przewodniczący Zarządu ZM GOAP
Ziemowit Borowczak – Członek Zarządu ZM GOAP
Katarzyna Kruszka-Pytlik – Członek Zarządu ZM GOAP

Członkowie Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Tomasz Zwoliński – Przewodniczący Zgromadzenia ZM GOAP
Konrad Zaradny – Wiceprzewodniczący Zgromadzenia ZM GOAP
Bartosz Guss – Przewodniczący Zarządu ZM GOAP
Ziemowit Borowczak – Członek Zarządu ZM GOAP
Katarzyna Kruszka-Pytlik – Członek Zarządu ZM GOAP
Małgorzata Dudzic-Biskupska – Członek Komisji Rewizyjnej
Paweł Adam – Członek Komisji Rewizyjnej
Piotr Woszczyk – Członek Komisji Rewizyjnej
Paweł Glaser – Członek Komisji Rewizyjnej
Dominika Urszula Król – Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Piotr Husejko – Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Krzysztof Krauze – Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Bogdan Kemnitz
Paweł Matuszak
Waldemar Biskupski
Krzysztof Oczkowski