Członkowie Zarządu Związku Międzygminnego
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Bartosz Guss – Przewodniczący Zarządu ZM GOAP
Katarzyna Kruszka-Pytlik – Zastępca Przewodniczącego Zarządu ZM GOAP
Paweł Glaser – Członek Zarządu ZM GOAP

Członkowie Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Tomasz Zwoliński – Przewodniczący Zgromadzenia ZM GOAP
Małgorzata Dudzic-Biskupska – Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia ZM GOAP
Bartosz Guss – Przewodniczący Zarządu ZM GOAP
Katarzyna Kruszka-Pytlik – Zastępca Przewodniczącego Zarządu ZM GOAP
Paweł Glaser – Członek Zarządu ZM GOAP
Henryk Kania – Członek Komisji Rewizyjnej
Paweł Adam – Członek Komisji Rewizyjnej
Piotr Woszczyk – Członek Komisji Rewizyjnej
Przemysław Polcyn – Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Piotr Husejko – Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Krzysztof Krauze – Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Bogdan Kemnitz
Paweł Matuszak
Waldemar Biskupski
Dariusz Urbański
Monika Nowotna