Zgłoś problem - brak odbioru

Pole powinno zawierać wyłącznie cyfry
Sześć ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego, na który uiszczana jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Proszę podać imię i nazwisko
Proszę podać adres, pod którym wystąpił problem
Adres wpisany w deklaracji w rubryce "adres, na którym powstają odpady komunalne"
Proszę wskazać frakcje, których dotyczy problem
Proszę wskazać datę wystąpienia problemu
Jeżeli problem dotyczy kilku terminów proszę je oddzielić znakiem „/” – akceptowane same cyfry i myślnik
Proszę podać prawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Aby wysłać formularz wymagane jest potwierdzenie zapoznania się z polityką prywatności
Aby wysłać formularz wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Nieprawidłowe dane