Zgłoś problem z pojemnikami lub workami

Proszę wprowadzić prawidłowy nr kontrahenta (sześć ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego, na który uiszczana jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
Sześć ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego, na który uiszczana jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Proszę podać imię i nazwisko
Proszę podać adres, pod którym wystąpił problem
Adres wpisany w deklaracji w rubryce "adres, na którym powstają odpady komunalne"
Proszę wskazać frakcje, których dotyczy problem
Proszę wskazać datę wystąpienia problemu
Jeżeli problem dotyczy kilku terminów proszę je oddzielić znakiem „/” – akceptowane same cyfry i myślnik
Proszę podać prawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Administratorem danych osobowych jest Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą w Poznaniu przy ul. św. Michała 43 (zwana dalej „GOAP”). Wszelkie informacje dotyczące praw przysługujących osobom fizycznym, w tym prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, a także inne informacje wymagane prawem zawarte są w Polityce Prywatności.
Aby wysłać formularz wymagane jest potwierdzenie zapoznania się z polityką prywatności
Aby wysłać formularz wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Nieprawidłowe dane